Informacje

Powrót

Liczba wpisów 4

1. InformationForAuthors.pdf
Informacje dla Autorów

2. MakietaIStyle.pdf
Makieta i szablon styli

3. SI_rec.pdf
Studia Informatica - proces recenzowania

4. SI_rzet.pdf
Studia Informatica - rzetelność naukowa