Politechnika Śląska, Instytut Informatyki, zeszyty naukowe Studia Informatica